HOMEOPATI

Homoio betyder liknande och Pathos betyder lidande på grekiska, varifrån ordet är hämtat. Vad det i praktiken innebär är, att en människa som är sjuk och har ett antal symptom, kan bli botad av en medicin som hos en frisk människa framkallar liknande symptom. Homeopatin strävar efter att ge kroppen den rätta impulsen för att den ska kunna läka sig själv och uppnå balans på både fysisk, emotionell och mental nivå. De symptom som du har och berättar för mig beskriver vilken medicin som kan få dig i balans igen. Dr.Christian F. Samuel Hahnemann (1755 - 1843) upptäckte och utvecklade homeopatin under en tid då filosofi och holistiskt tänkande grönskade. Dessa teorier har därefter vidareutvecklats och finslipats av en stor mängd homeopater och är idag en vetenskap som expanderar

Homeopatin bygger på den teori som redan "medicinens fader" Hippocrates företrädde att "lika botar lika". Den tyske läkaren Samuel Hahnemann upptäckte av en slump vid 1800-talets början denna teori. Hahnemann översatte en lärobok i medicin när han hittade en drog (kinin) som hade framställts ur en peruansk bark och som sades mildra malaria och andra febersjukdomar. Han blev nyfiken och experimenterade på sig själv, efter några dagar fann han att han hade utvecklat malarialiknande symptom. Tanken ... vad det kan skapa kan det också bota, Similia Similibus Curentur - Liknande Botar Liknande - utvecklades. Utifrån denna hypotes fortsatte Hahnemann att utveckla sina teorier och studera de symptom som då uppstod. Hahnemann ordinerade därefter sina patienter ett homeopatiskt medel enligt similia-lagen.

Det beror inte bara på bakterier och virus att vi blir sjuka. Vi vet ju att om en influensaepidemi grasserar kommer en del att insjukna och andra inte. Vad beror det på? Inom homeopatin talar man om Livskraften hos organismen.

Immunförsvaret utgör en del av Livskraften. Inom homeopatin anser man att om en människa blir sjuk beror det på att Livskraften är i obalans. Genom homeopatisk behandling dödas inte bakterier, utan organismen återges förmågan att själv göra sig kvitt bakterier och virus.

Vad många inte känner till är att även akuta sjukdomstillstånd botas mycket snabbt och effektivt med homeopati. I stället för att komma till behandling i ett kroniskt skede kan man alltså komma redan första gången man får en infektion eller inflammation. Risken att få återfall i sjukdomen blir då mycket mindre. Att homeopati kan vara ett alternativ till antibiotika är särskilt viktigt att tänka på idag, när allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Man kan få hjälp med problem av psykisk eller emotionell art eftersom jag alltid ser på människan som en helhet.

Homeopatisk behandling inriktas på att se till att förutsättningen för att inte drabbas av sjukdom är så bra som möjligt.

Vad är homeopatiska mediciner?

De ursprungliga ämnena i homeopatiska medicinen är hämtade från växtriket, mineralriket och djurriket. Av ämnet gör man en urtinktur, ett utdrag av ämnet i alkohol. Urtinkturen förtunnas sedan i olika steg. Mellan varje förtunningssteg skakas lösningen kraftigt. Denna process kallas potensering, vilket innebär en förstärkning av effekten. Hahnemann fann dessutom att den botande effekten märkligt nog blev både större och skonsammare ju mer det homeopatiska medlet blev utspätt. En erfarenhet som först det senaste året tycks bekräftas av modern immunforskning. Homeopatika registreras av Statens Läkemedelsverk.

Jag som Klassisk Homeopat ger endast ett homeopatiskt medel åt gången och som oftast tas var 14:e dag. Homeopatiska medlet tas för det mesta i form av sockerpiller, som är bärare av det flytande homeopatiska medlet. Medicinen ska smälta i munnen för att tas upp av munslemhinnan, varifrån den förs ut i kroppen genom blodet. För bästa upptaget av det homeopatiska medlet är därför viktigt att ej intaga något annat 30 minuter före och efter medicinintaget. Homeopatisk medicin kan orsaka en reaktion i kroppen och du kan till en början känna dig sämre. Det betyder att kroppen vill göra sig kvitt sjukdomsorsaken och kallas "förstförsämring". Detta är inte farligt och går som regel snabbt över.

Hur går ett besök hos mig till?

Den första konsultationen hos mig tar 1½ timme. Du får under den tiden berätta om dig själv och dina besvär. Jag behöver få information om dina fysiska och psykiska besvär, när de uppstod och vad som gör besvären sämre eller bättre. Varför uppstod besvären? Hände någonting i dit liv i samband med insjuknandet? Den ärftliga faktorn är också betydelsefull. Jag behöver också få en bild av din personlighet.

I den första konsultationen ingår en rad andra frågor som exempel på vad man tycker om att äta, om man är frusen eller varm, hur man sover och så vidare.

Efter konsultationen får du ett homeopatiskt medel med dig. Ibland behöver jag gå igenom fallet i lugn och ro efteråt för att finna det rätta medlet för dig. Efter 4 - 8 veckor är det dags för ett återbesök och uppföljning av vad som hänt sedan det första medicinintaget. Återbesöket tar 45 minuter. Jag gör då en bedömning av hur behandlingen ska fortsätta. I vissa fall behöver ingen mer medicin ges, utan läkeprocessen fortgår ändå. I andra fall kan den första medicinen behöva upprepas, i ett tredje fall kan en ny medicin behöva ges. Därefter inbokas ett nytt återbesök. Vad du berättar under konsultationen med mig är absolut konfidentiellt.

Klassisk homeopati, främjar självläkning till naturligt friskt liv.

Examinerad Klassisk Homeopat.

Vad behandlas med Homeopati? 

Hudproblem

¤ Eksem

¤ Psoriasis

¤ Vårtor

¤ Herpes

¤ Svamp

Mag & Tarmbesvär

¤ Tarmgaser

¤ Uppstötningar

¤ Matallergier

¤ Gallbesvär

¤ Förstoppning

Urinvägsbesvär

¤ Urinstenar

¤ Urinvägsinfektion

¤ Miktionsproblem

Klimakteriebesvär

Luftvägsbesvär

¤ Hösnuva

¤ Allergier

¤ Astma

¤ Förkylning

Cirkulationsbesvär

Psykiskabesvär

¤ Oro & Ångest

¤ Sömnproblem

¤ Utbrändhet

¤ Stressbesvär

Muskel & ledbesvär

¤ Reumatism

Huvudvärk & Migrän

Urval av besvär som 

behandlas med Homeopati